Chế tạo mới Lò nấu ủ nhôm tập trung PS-1.5K25 (2/2016)