LÒ CÔNG NGHIỆP

Thiết bị khuấy khử khí GBF

GBF

NỒI VẬN CHUYỂN

Nồi vận chuyển nhôm

LÒ BẢO ÔN BẰNG ĐIỆN TRỞ

Lò điện trở

LÒ NẤU Ủ TẬP TRUNG

LÒ NẤU Ủ TẬP TRUNG

LÒ XỬ LÝ NHIỆT

LÒ XỬ LÝ NHIỆT

LÒ XOẮN ỐC ĐẦU ĐỐT SPW

LÒ XOẮN ỐC ĐẦU ĐỐT SPW

LÒ XOẮN ỐC

Lò nấu bàn xoay

MÁY CÔNG CỤ
CÔNG TRÌNH ĐÃ THI CÔNG
DỊCH VỤ