Chế tạo mới Lò nấu ủ nhôm liên tục PS-2580 (1/2018)