Chế tạo mới 2 Lò nấu ủ nhôm liên tục PS-2580 (8/2017)