Support information
Mr.Dung
dunghmc-techno
0904 89 86 83
Mr.Tien
huytienttp
0968580488
Mr.Bang – HCM branch
hbang-hkrk
0909005627
Statistical access
Đang trực tuyến: 1755
Hôm nay: 25
Hôm qua: 6
Tất cả : 149631
Industrial furnaces
Rated 4.00 out of 5

Lò công nghiệp

LÒ NUNG NÓNG CHẢY TP350

Rated 2.00 out of 5

Lò công nghiệp

LÒ NUNG DẠNG XOẮN ỐC

Lò công nghiệp

LÒ NẤU NHÔM SP – 600

Lò công nghiệp

LÒ NẤU NHÔM 2

Lò công nghiệp

Lò nung phản xạ

Lò bảo ôn bằng điện trở

Lò Tôi Điện

Machines CNC

Máy gia công CNC

STAR NC LATHE (Đã bán)

Machines

Máy Gia Công Cơ

Máy tiện cnc OKK

Máy Gia Công Cơ

Máy so tâm

Máy Gia Công Cơ

LATHE NAMBA (ĐÃ BÁN)

Máy Gia Công Cơ

OKAMOTO GRINDING (Đã bán)

Equipment – tools

Bo mạch máy

BO MẠCH MÁY CNC

Máy Gia Công Cơ

Máy tiện cnc OKK

Máy Gia Công Cơ

Máy so tâm

Máy Gia Công Cơ

LATHE NAMBA (ĐÃ BÁN)

Gia công định hình

Gia công định hình

MÁY DẬP CƠ

Gia công định hình

ĐỘT DẬP AIDA

Gia công định hình

Máy uốn ống NITTO

Gia công định hình

Máy chấn mazak

Gia công định hình

Máy chấn KOMATSU

Gia công định hình

CHẤN MATSUDA

Gia công định hình

MÁY CẮT AMADA

Gia công định hình

MÁY CẮT AIZAWA

Blasting machines